BETSAFE KASYNO

  • 9 September 2021
  • |
  • Comments Off on BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie 1-a z najbardziej znanych na ziemi platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie b?d? mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana firma, kt?r? znaj? tak?e jednostki kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w dziedzinie – po raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku kalendarzowego. Betsafe najlepiej znamy zapewne z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to jedna z najbardziej cenionych producent?w na ?wiecie, stawiana niedaleko takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.betsefe Kasyno Betsafe r?wnie? jest aczkolwiek godne uwagi i wielce plasuje si? w sieciowych rankingach.

Po Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?kowite mn?stwo r??nego rodzaju konsol, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e spotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?na poleci? ka?demu – natomiast szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, w charakterze ?e ci??ko o witryn? lepiej skonstruowan? pod aspektem merytorycznym. Bez problemu znajdziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy kt?rykolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y przy ?aden spos?b zwi?zane z gr? w kasynie b?d? zak?adami bukmacherskimi powinny ju? gdzie? kojarzy? charakterystyczne marka tej marki – lub to z reklam w koszulkach pi?karzy, czy r??nego rodzaju baner?w, kt?re odnajdziemy na licznych stronach netowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych kraj?w. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona zatem wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie pe?ny ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione wed?ug raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze mierzone na wielu r??nych serwisach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe podej?cie kasyna Betsafe mo?emy obecnie zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod jedn? licencj?, gracze z Gb pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), a gracze z Polski… schludno prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? spo?r?d 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla graczy z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku kalendarzowego dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zgodzi?y si? na wsp??prac? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Lokalny (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? lub Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Dlatego te? bukmacher Betsafe, by u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? pierwotnego do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – spo?r?d dodatkow? liczb? na kra?cu.

Jak zatem widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe na pewno oldschoolowa si? o zatrzymanie polskich graczy na swojej platformie. Nie stara si? na temat nich jednak wystarczaj?co r?wno, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy te? firmy z kolei wini?, poniewa? wymagania jakie nale?y osi?gn?? ?eby j? otrzyma? s? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki temu, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych z nawigacj? po platformie. Podsumowuj?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

Na dodatek strona internetowa Betsafe wydaje si? w pe?ni zoptymalizowana pod urz?dzenia mobilne – jeste?my wstanie tutaj pogra? na w?asnych smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jakie mo?liwo?ci z poziomu naszych ustrojstw stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze na ka?dym z system?w operatywnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Ca?kiem ju? jednak o sprawach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. w co tutaj faktycznie mamy mo?liwo?? zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry doskona?e, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak liczby dostawc?w oprogramowania oraz nie pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest ich przynajmniej 20 i istniej? to na przyk?ad: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Fita, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym nadrz?dnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie warto jest zaznajomi? si? wraz z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w na ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, za? nawet Pesapallo (kompletnie ?wie?? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak do?wiadczamy – mo?liwo?ci je?li idzie o zak?ady bukmacherskie przy Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? w zasadzie ka?d? dyscyplin?, jak? istnieje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia wydaje si? prawie 12 000 wydarze?!

Ponadto powinno si? tutaj wspomnie? o ?wietnej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a kobieta naprawd? szybko i sprawnie, wszystkie elementy s? faktycznie przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest tak dobra? Naprawd? rozbudowana propozycja promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny r?wny 100% kwoty depozytu do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w nowatorskim turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bez ryzyka do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z szansie jakiego? wydarzenia, np. dzi?ki czas pisania recenzji jest to zak?ad bezpiecznie zr?wnowa?ony 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Rabaty kasynowe:

Bonus powitalny – trzy bonusy od depozytu do ??cznie nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie nawet 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier po kasynie Betsafe. Zanim aczkolwiek rozpoczniemy gr?, wskazane jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi dzi?ki platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj wspomina? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do niego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, inaczej ni? w przypadku niekt?rych kasyn, nie usuwa jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata jest r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? dzi?ki platformie Betsafe i swobodnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? to ani troch? skomplikowany proces i wystarczy, ?e przebywamy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) jak i r?wnie? potwierdzi? nasz adres zamieszkania – wystarczy a? do tego np. wyci?g spo?r?d banku.

Naszym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w istocie wszystkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto dzi?ki jedn? to?samo?? / pewien adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie wolno nam bada? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i tak nie jeste?my w stanie nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec warto tutaj tak?e wspomnie? o obs?udze klienta Betsafe, b?d?ca naprawd? profesjonalna. Kontakt wraz z pracownikami Betsafe to nieskalana przyjemno?? i mo?emy okaza? si? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem b?d? nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga klienta Betsafe jest oczywi?cie osi?galna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem mo?emy nawi?za? kontakt wy??cznie po godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny w Betsafe to co?, wraz z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? do graczy kasyna, a g??wn? skierowan? do graczy zak?ad?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych warto?? jest zale?na od sumy naszego depozytu. Na model, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus by?by r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z?otych w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e pomijaj?c fakt ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w ramach ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Na koniec powinni?my ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak liczba razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu + kwalifikuj?cego depozytu, aby m?c wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny 100% kwoty depozytu do dwie?cie z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak wspomina? o kilku istotnych detalach.

Przede wszelkim zanim b?dziemy mogli wyp?aci? u?ywane przez nas ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania ruchu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim wa?nym czynnikiem jest to, ?e do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. W spe?nienie warunk?w obrotu mamy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli rozporz?dzimy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce spo?r?d zak?ad?w postawionych za nak?ady bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, a a? z trzech r??norodnych bonus?w.

Naczelna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do 1000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jakim sposobem widzimy, jest to jedna z tych promocji, jaka nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bo to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna spo?r?d lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? pozna? w dziedzinie.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi regu?ami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie s?u??ce do nowych u?ytkownik?w i roni wa?no?? 30 dni po rejestracji – mamy zatem tylko miesi?c, aby skorzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w promocji to 15 z?. Depozyty z?o?one z wykorzystaniem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? z kt?rej z cz??ci propozycje powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje dalszy, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe a tak?e pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? wymagania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na realizacja obrotu mamy 30 d?b, licz?c od momentu swoim otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszelkie gry licz? si? a? do obrotu podobnie. Jest tu ca?kiem du?a rozbie?no?? w zale?no?ci od tego, kt?ry rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Gry na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem wydaje si? ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack na ?ywo, Pontoon, Baccarat i kilka wi?cej gier). Co czyli, ?e dana rozrywka wa?ny jest do wymaga? obrotu tylko w 20% czy 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? w sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). Je?eli jednak postawimy np. w ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem wraz z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej drobiazgowe informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie rozrywki zosta?y wy??czone z reklamy i w jakim poziomie.